You are here

Chính sách hoàn trả

Tất cả sản phẩm được bán ra đều được chúng tôi bảo hành 2 năm, sản phẩm được hoàn trả nếu đáp ứng được 3 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: sản phẩm khách hàng nhận được không đúng với yêu cầu.
  • Trường hợp 2: không quá 3 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm
  • Trường hợp 3: sản phẩm không bị móp méo, biến dạng, thay đổi so với sản phẩm mẫu.

Lưu ý: khách hàng tự chịu phí vận chuyển 2 chiều (chiều đi và chiều về) trừ Trường hợp 1