You are here

Tượng linh vật

Tượng linh vật là các bức tượng được làm bằng gỗ, đá... trạm khắc hình các con vật có trong đời sống hàng ngày hoặc các loài động vật chỉ có trong thần thoại. Mỗi bức tượng linh vật đều có ý nghĩa riêng, thể hiện được cá tính, mong muốn của gia chủ gửi gắm vào trong bức tượng.

Sản phẩm Tượng linh vật